Arma reto

Arma reto estas armaturo por betono, fabrikita el ŝtalofero. Ĝi estas arma enmetaĵo kreita per du varpoj de armaj vergoj (laùlongaj kaj transversaj) kutime reciproke ortaj, kiuj en la lokoj de kruciĝo estas kunligitaj per veldoplekto.

Konstrulaborito ŝprucigas betonon sur arman reton.