Biblioteko de la Lingvo Internacia

EdE-B

Biblioteko de la Lingvo Internacia. Fondita en 1894 laŭ propono de Zamenhof (en la gazeto La Esperantisto, 1894, n-ro 3[1]), estis la unua kolekto de Esperantaj literaturaj verkoj; ĝi estis presata en Nürnberg ĉe W. Tümmel kaj ĝia eldonado daŭris ĝis 1898.

"La biblioteko, redaktita kun plej granda zorgemo de nia kara Majstro mem, aperadis laŭ formato 14x21. Ĝi enhavis pleje verkojn de rusaj aŭtoroj, aŭ tradukitaj, aŭ originalaj, kaj ankaŭ lernilojn en diversaj lingvoj. Netakseble valoraj estas por ĉiuj veraj Esperantistoj tiuj ĉi kajeroj kun verdaj kovriloj." (El artikolo de K. Steier, represita en Mobusz: Dokumentoj de Esperanto, p. 33.)

Listo de eldonaĵoj

redakti
 • Iliado, Kanto I-IV, trad. Abram Kofman, (76)
 • Meĵdnarodni jazik Esperanto. Polni uĉebnik s predisloviem i dvmja slovarjami [lernilo kun antaŭparolo kaj du vortaroj por rusoj], (77)
 • Esperanto-eesti sõnastik [Vortaro Esperanto-esta] de W. Waher, (78)
 • Aŝik-Kerib : turka rakonteto de Lermontov, (79)
 • Dio ĉiam veron vidas, sed ne tuj ĝin aperigas: vera estintaĵo, Lev Tolstoj, Trad. Ivan Markoviĉ Lojko, (80)
 • La literaturisto kaj lia fianĉino de Emilie Flygare-Carlén, trad. Otto W. Zeidlitz, (81)
 • Polen uĉebnik po vsemirnij jezik Esperanto [lernilo kun du vortaroj por bulgaroj], (82)
 • Adresaro de Esperantistoj Serio XVI, (83)
 • La ŝtona gasto de Puŝkin, trad. Nikolaj Afrikanoviĉ Borovko, Folioj 31 kaj 32. (84)
 • Kratkia svjedenia o meĵdnarodnom jazikje Esperanto de Zamenhof, (85)
 • Petite brochure sur la langue internationale "Esperanto" trad. Beaufront, (86)
 • Fantomoj de Vladimir Korolenko, trad. Vladimir Gernet, (87)
 • O języku międzynarodowym "Esperanto" de Zamenhof, (88)
 • Kurze Mittheilung über die internationale Sprache "Esperanto", de W. H. Trompeter, (89)
 • Recueil d'exercices Esperanto. Traduko de la Ekzercaro, fare de L. de Beaufront. (90)
 • Unua brandfaristo aŭ kiel diableto meritis pecon da pano : komedio de Tolstoj, Trad. A. Burenkov, (92)
 • Kain de Byron, trad Abram Kofman, (94)
 • Korte brochure over de internationale taal Esperanto : vertaald uit het Esperanto, (97)
 • Kvar tagoj kaj Attalea princeps de Vsevolod Garŝin, tradukis Nikolaj Kazi-Girej, paĝoj 452-475
 • Nevola mortiginto : rakonto en versoj de Devjatnin, paĝoj 476-482, (101)
 • El la Vivo de Esperantistoj de V. Stankiević, paĝoj 563–589
 • Edziĝo de Figaro aŭ freneza tago : kvinakta komedio de Beaumarchais, trad. A. Kofman, (110)
 • En la brikejo. Jozefo Wasniewski, (116)
 • Du mirrakontoj de Otto W. Zeidlitz, (La knabo, kiu volis farigi verkisto kaj Sinjoro Polydoctus), (117)
 • La slavoj : tri artikoloj de Pavel Miljukov, trad. V. Laskin, (118)
 1. Skanitaj paĝoj ĉe Aŭstria Nacia Biblioteko: http://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno-plus?aid=e0a&datum=1894&page=41