Bulteno de ISAE kaj sekcio de teknikaj vortaroj. Redaktis Rollet de l'Isle. Aperis de 1926 en Parizo; kvaronjara.