Eŭrogloto

Eŭrogloto (Euroglot) estas eŭroklono kreita de svedo Eric Ahlstrôm en 1957. La projekto klasigeblas Eŭroklono, do naturalisma planlingvo bazita sur eŭropaj lingvoj.

Ekzempleto: "Un homo et ilsu marita essé si avar que li nunca poté ganiar tro multo de pecunie. Ca li aquiré id honest o inhonestin, to esse equal a les. Finalim mori anc li, essent fortiat a lassar omno. Le marites havé du filios. In aportionar inter se le heredaje, tis contá le pecunie non in un manier ordinari, ma li usá toneles".

Traduko:"Viro kaj sia edzino estis tiel avaraj ke li neniam povis gajne tro multon da mono. Ĉu ili akiris ĝin honeste ĉu malhonete, tio estas egale al ili. Fine mortis ambaŭ ili, kaj devigis lasi ĉion. La geedzoj havis du filiojn. Kiam ili enhavigis sian heredon, ili kalkulis la monon ne per ordinara maniero, sed ili uzis tunojn".