Edukado.net

retejo pri instruado de Esperanto

Edukado.net estas retpaĝaro pri instruado de Esperanto. Ĝi celas ĉefe kunlaboradon inter Esperanto-instruistoj, sed estas ankaŭ helpilo por memlernantoj. La paĝaro estis lanĉita la 15-an de decembro 2001 kaj tute renovigita en 2005. Ĝi estas prizorgata de Katalin Kováts kaj subtenata de Esperantic Studies Foundation.

Edukado.net
retejo
Retadreso Edukado.Net
Lingvo(j) Esperanto
Fondiĝo 15-a de decembro 2001
Stato aktiva
vdr

Celoj redakti

 • Katalogi kaj analizi ekzistajn instrumaterialojn
 • Sekurigi kaj disponigi tra interreto valorajn, sed nepublikitajn instrumaterialojn, ekzercojn, ideojn
 • Plialtigi la kvaliton de uzataj instrumaterialoj (la merkato por tiuj estas ankoraŭ malgranda, do prezoj estas altaj kaj multaj personoj faras mem instrumaterialon, ofte malbonkvalitan kaj erarplenan)
 • Helpi kunlaboradon inter instruistoj per kreado de virtuala komunumo
 • Faciligi interŝanĝon de spertoj kaj materialoj
 • Ebligi ĉiutagan uzon de la lingvo
 • Alporti subtenon per tuja respondo al demandoj, petoj kaj mesaĝoj
 • Instigi sisteman profesian evoluon kaj plulernadon
 • Alporti helpon por memlernantoj
 • Influi pozitive la eldonon kaj uzon de instrumaterialo (pere de publikigitaj recenzoj, komentoj kaj statistikoj pri la uzo)

Enhavo redakti

Servoj redakti

RITE redakti

Edukado.net ofertas trejnkurson por instruemuloj de Esperanto. Temas pri RITE (Reta Instruista Trejnado ĉe Edukado.net). Ĝi celas doni eblon spertiĝi pri metodiko, teoria kaj praktika kaj akirigi instruspertojn al tiuj personoj, kiuj ne povas vizitadi ĉeestan kurson, trejnadon, aŭ pere de la reto volas refreŝigi siajn konojn kaj sub gvidado riĉigi sian ilaron kaj teknikojn por interese kaj moderne gvidi Esperanto-kursojn. Kadre de la studoj RITE disponigas ne nur metodikajn konojn kaj spertojn, sed la kursanoj studos kaj ekzameniĝos ankaŭ pri aliaj, komplementaj studobjektoj, ligitaj al pedagogio, al la internacia lingvo kaj al ties kulturo.

Al la temaro apartenos konoj kaj praktikaj agoj ekzemple rilate al aktivado en la movado. RITE ne donas oficialan institucian diplomon. La finstudintoj, post sukcesaj ekzameniĝoj kaj prezento de du provlecionoj (filmitaj aŭ antaŭ ĉeesta komisiono prezentitaj), ricevos atestilon, subskribitan de RITE-gvidanto kaj reprezentanto de alia partnera organizaĵo aŭ instituto. RITE ne celas anstataŭi la ĉeestajn kursojn (ekzemple la Lingvistikaj Studoj, kiuj okazas ĉe la Universitato Adam Mickiewicz en Poznano, kiuj ĝuste pro la fizika kunesto kaj konstanta uzo de lingvo en amika kaj kolega etoso ebligas ne nur sciojn, sed ankaŭ kreon de kontaktoj kaj personaj rilatoj) sed pro bezono de multaj esperantistoj ĝi ebligas fakan formadon en plifaciligita formo kaj propra ritmo por tiuj, kiuj troviĝas geografie for de ĉeestaj kursoj kaj en finance malavantaĝaj situacioj. La formado en RITE kaj la ĉeestaj trejnadoj komplementas unu la alian.[1]

Ekparolu! redakti

Historio

La sukceso de la kurso Duolingo en 2016 indikis, ke aperas esperantistoj kun bazaj konoj kaj granda bezono paroli.

Celo de la projekto

Doni eblon al la ĵuslernintoj de Esperanto parole apliki la lingvon, ensociiĝi kaj informi ilin pri la programoj, kursoj kaj pluaj ebloj de studoj Vaste eluzi la liberajn fortojn de la movadanoj partopreni en la plua edukado de komencintoj Fortigi la lokajn klubojn kaj la movadon

Baza ideo

Ene de edukado.net ni kreis programon, kie la du flankoj, nome nevoj/nevinoj (komencintoj) kaj onkloj/onklinoj (speciale trejnitaj esperantistoj) trovas unu la aliajn kaj povas havi skajpajn parolsesiojn.

Funkciado

La nevo anoncas sin kaj ekrilatas kun Katalin Kovats. Poste la persono rajtas fari dek sesiojn kun diversaj geonkloj. Unu sesio daŭras 30 minutojn.

Historio redakti

Naskiĝo kaj la unuaj jaroj redakti

Vaŝingtono D.C., aprilo 2001. Dum kunveno de Esperanto-aktivuloj, laborantaj ĉirkaŭ ESF, leviĝis la ideo krei datumbankon por lerniloj, ekzercoj, neeldonitaj instrumaterialoj, kiujn la kolegoj kreas, uzas eble unufoje kaj poste forgesas en tirkestoj. Katalin Kováts esprimis ankaŭ alian bezonon de instruantaj kolegoj, nome informadon pri la ekzistantaj kaj eldonitaj lerniloj (libroj, film- kaj sonmaterialoj, afiŝoj kaj ludiloj), kiuj aperis dise en la mondo. Ilia nombro jam altas pli ol milon, kaj mankas bona gvidilo en la merkato por trovi la kvaliton kaj orienti la kolegojn pri la plej valoraj kaj uzindaj lerniloj. Surbaze de tiuj du ideoj Katalin jam en la sekvataga kunveno prezentis programproponon. Nome: skizon de retejo kun la menciitaj funkcioj kaj disponigeblon al la kolegoj pri pretaj ekzercoj, materialoj kaj informoj pri lerniloj. La ESF-kunveno donis liberan vojon al la plano kaj Katalin eklaboris pri la projekto. Hokan Lundberg faris la unuajn strukturojn ĉe la retejo.

La nova paĝaro estis lanĉita la 15-an de decembro 2001. Poste dum du jaroj Argilo (Clayton Smith, CA) kompletigis kaj kunkonstruis – laŭ la planoj de Katalin la unuan version de www.edukado.net. En tiu tempo por ajna eta ŝanĝo la redaktoro bezonis programistan helpon por aldoni ion ajn al la paĝaro. Tio ne povis daŭri plu.

En 2005 nederlanda, ekstermovada entrepreno, financata de ESF, rekonstruis la paĝaron, metante ĝin sur bazon de memmanaĝa sistemo, kaj tiel donante liberajn manojn kaj multajn eblojn al la redaktoro mem, sen programista helpo riĉigi la paĝaron, plukonstrui ties eblojn. En tiu dua periodo multe helpis en la redaktado kaj per pretigo de tre valoraj materialoj Beatrice Allée (FR).

La kunlaboro kun la neesperanstita entrepreno fariĝis pli kaj pli malfacila kaj kosta kaj en 2009 montriĝis neceso je denova, tutnova rekonstruo de la retejo. La ĝis tiam plene subtena fondaĵo ESF ne plu povis subteni la rekonstruon, pro tio la redaktoro lanĉis kampanjon en Esperantujo por la rekreo de la retejo kaj savo de ties netaksebla materialo. En mirinde mallonga tempo kaj kun ĝis tiam senekzempla kompreno kaj subteno kuniĝis la necesa sumo (iom pli ol 35 miloj da eŭroj) por la kreado de tre moderna, longdaŭre bonkvalita paĝaro. Ĝi fariĝos fratino de pluraj paĝaroj, kreitaj kadre de E@I kaj tiel plifaciligas la kunlaboron de multaj retejoj en Esperantujo. La mastrumadon de la kunigita kapitalo mastrumas la Fondaĵo Edukado.net, kiu ekestis kaj estis registrita en julio 2009 en la nederlanda Komerca Ĉambro.

La konstrulaboroj komenciĝis en la somero 2009 kaj daŭris unu jaron. Komence de somero 2010 la retejo pretiĝis laŭ la planoj de Katalin Kováts kaj en efektivigo de Studio GAUS. En la testado partoprenis Frank Huber (DE) kaj Mónika Molnár (CH).

Ekde la naskiĝo de la ideo ĝis la nuna tempo la paĝaro estas redaktata kaj mastrumata de Katalin Kováts, kies laboron de tempo al tempo helpas kelkaj volontuloj, ĉefe ŝiaj eksstudentoj kaj familianoj.

Dum la Universala Kongreso de Esperanto en Roterdamo (2008) Edukado.net ricevis premion de UEA pro ĝia elstara agado por la Internacia Lingvo Esperanto. La diplomo estis transdonita al Katalin Kováts, redaktoro de la retejo, antaŭ milo da esperantistoj. La prestiĝa rekono de la plurjara agado estis feliĉiga agnosko.

Rilatoj kun aliaj organizoj redakti

Edukado.net laboras kun la Ekzamenkomisiono de Universala Esperanto-Asocio por funkciigi la KER-ekzamenojn pri Esperanto. La redaktanto de Edukado.net, Katalin Kováts, samtempe estas la gvidanto de la Ekzamenkomisiono de UEA kaj organizas la ekzamensesiojn.[2] [3]

Vidu ankaŭ redakti

Eksteraj ligiloj redakti

Referencoj redakti

 1. Informoj pri RITE el la retejo de Edukado.net
 2. Kováts, Katalin. 2022. "Novaĵoj pri la KER-ekzamenoj de UEA". Esperanto 1367(4), p. 78.
 3. "Ekzamenoj de UEA laŭ la Komuna Eŭropa Referenckadro (KER) eniras novan fazon". Gazetara Komuniko de UEA n-ro 1001 (2021). [1]