Ellersiek & Borel

Esperanto-eldonejo

Ellersiek & Borel estis eldonejo por Esperanto-literaturo, fondita de Friedrich Ellersiek kaj Jean Borel, en Berlino 1923.

Anonca Bulteno de Ellersiek & Borel G.m.b.H., Esperanto-Eldonejo. Aprilo 1925

Multaj titoloj pli frue aperis en Esperanta Biblioteko Internacia.

Eldonaĵoj redakti

La Amkonkurantoj : Triakta komedio originale verkita / [de] Reinhold Schmidt, 1923

Amoro kaj Psiĥe / Lucius Apulejus; el la latina originalo tradukis Emil Pfeffer, 1924

Atta Troll : Somernokta sonĝo / Heinrich Heine; traduko de Zanoni, 1925

Aventuroj de Malspertulo : Fragmento de la verko / Robert Reitzel; esperantigis Tobias Sigel, 1924

Bona Sinjorino : Novelo / E. Orzeszko; tradukis el pola lingvo... Kabe, 1924

Bulgaraj Rakontoj / Ivan Mincev Vazov; tradukis At. D. Atanasov, 1923

Demandaro pri la historio, literaturo kaj organizaĵoj de Esperanto por Esperantaj ekzamenoj / [de] R. de Ladeveze; reviziita kaj kompletigita de... Göhl, 1923

Deutsch - Esperanto Wörterbuch / P. Christaller, 1923

Das Deutsche Lied in Esperanto/ kompilis Friedrich Pillath; rekomendita de Esperantista Literatura Asocio, 1922

Die Welthilfssprache Esperanto / A. Möbiusz, 1921

Don Kiĥoto de la Manĉo en Barcelono : 5 ĉapitroj el la verko / de Don Miquel de Cervantes Saavedra; tradukis F. Pujula Y. Valles, 1924

El dramoj: Fragmentoj de Ifigenio en Taŭrido de Goethe kaj de La rabistoj de Schiller / tradukitaj el germana lingvo de L. L. Zamenhof, [1910?]

Ekzercaro eltirita el Fundamento de Esperanto / L. L. Zamenhof, 1923

El komedioj: Fragmentoj el La Revizoro de Gogol kaj el Georgo Dandin de Molière / esperantigitaj de L. L. Zamenhof, 1924

El la Biblio: Elektitaj ĉapitroj de la Psalmaro, Sentencoj de Salomono kaj Predikanto / el la originalo tradukitaj de L. L. Zamenhof, 1924

Esperanto: Die Grammatik von Samenhof mit Erläuterungen / von P. Christaller, 1921

Esperanto - Deutsches Handwörterbuch / Karl Minor..., 1924

Esperanto und der Techniker: Die Bedeutung der Welthilfssprache Esperanto für den Techniker... / Eugen Wüster, 1924

Esperanto und seine Kritiker / W. E. Collinson; aus dem Englischen übers. von... Göhl, 1924

Esperanto-Schlüssel, [1928?]

Ginevra / originale verkita laŭ malnova internacia legendo el kelta deveno [de] Edmond Privat, 1925

La Intervidiĝo kaj Nekonita Dialogo / Alfred de Vigny; tradukis Sam. Meyer, 1924

Kantareto / kunmetis Valc, 1922

La Kantistino. Novelo / Wilhelmo Hauff; el la germana originalo tradukis Eugen Wüster, 1921

Karlo. Facila legolibro / Edmond Privat; kun antaŭparolo de Marie Hankel, 1926

Karlo. Facila legolibro / Edmond Privat; kun antaŭparolo de Marie Hankel, 1931

Komerca Korespondo / kunmetis J. Borel, 1922

Kursa Lernolibro. Lingvo Internacia Esperanto / laŭ praktika parola metodo de Edmond Privat..., 1930

Kursa Lernolibro. Esperanto / laŭ praktika parola metodo de Edmond Privat, 1922

Kursa Lernolibro. Lingvo Internacia Esperanto / laŭ praktika parola metodo de Edmond Privat, 1926

La Oficiala Radikaro ĝis februaro 1923 / kun enkonduko kaj notoj de Eugen Wüster, 1923

La lasta Usonano : Fragmento el la Taglibro de Kan-Li: Princo de Dimf-Ju-Cur kaj admiralo en la Persa maristaro / J. A. Mitchell; tradukis Lehman Wendell, 1924

Legolibreto / [kompilis, tradukis] J. Borel, 1926

Natan la Saĝulo : Drameca poemo en kvin aktoj / Gotthold Ephraim Lessing; tradukita el la germana lingvo de Karl Minor, L. K., 1923

Poskalendareto por Esperantistoj, 1923 / kompilita de Karl Minor, [1922]

Praktika Frazaro. Dialogoj de la ĉiutaga vivo / kunmentis J. Borel, 1922

Pro Dio! ne Esperantiston! : Unu akto: Ludota parte en Esperanto, parte en nacia lingvo / Karl Minor, 1924

Reaperantoj, familia dramo / Henrik Ibsen; tradukis Oskar Bünemann, 1925

La Regado de si mem per Konscia Aŭtosugesto / [de] E. Coué; esperantigis J. Borel, 1924

La Reĝo de la Ora Rivero aŭ La Nigraj Fratoj / John Ruskin; el la angla tradukis Ivy Kellerman Reed, 1926

Rusaj Rakontoj. Fabeloj al Helenjo / Mamin Sibirjak; tradukis N. Kabanov, 1924

Sub la Neĝo : Taglibro de juna loĝanto de la Jura montaro / de J. J. Porchat; esperantigis J. Borel, 1923

Taschenwörterbuch Deutsch - Esperanto / Karl J. Loy, 1923

Universala Esperanta Lernolibro, Parto Ia, por kursanoj / de A. Möbusz, 1926

Universala Esperanta Lernolibro, Parto IIa: Por kursgvidantoj... / de A. Möbusz, 1926

Universala Legolibro: Modelaj tradukaĵoj el la tutmonda literaturo kaj originalaĵoj Esperantaj / Wilhelm Fricke, 1922

Pro Dio! ne Esperantiston! : Unu akto: Ludota parte en Esperanto, parte en nacia lingvo / Karl Minor, 1924

Reaperantoj, familia dramo / Henrik Ibsen; tradukis Oskar Bünemann, 1925

Unua Legolibro : Gradigitaj legaĵoj kun frazlibro kaj modeloj de leteroj / [de] KABE, 1922

Die Verhaltniswörter des Esperanto: Zugleich eine allgemeine Funktionslehre der Verhältniswörter seiner Quellsprachen / Eugen Wüster, 1924

Vortaro de la Oficialaj Radikoj de Esperanto laŭ "Universala Vortaro" kaj la tri oficialaj aldonoj / Th. Cart, 1923

Vidu ankaŭ redakti