Bernardo Rabassa Boeras
Béla Rácz
Radikrimo v. Rimo
Radio
Sven Elis Ragnar
Johannes Adolph Rahamägi
Rezső Rajczy
Rajtigitaj delegitoj v. Organizo
Rakontoj al mia Belulino
Rakontoj
Rakontoj por Geknaboj
Rakontoj pri Feinoj
Rudolf Rakuša
Georges Ramboux
Maria Milsom
Gustav John Ramstedt
Walter Ranft
Raporto de la Aerologia Observatorio de Tateno
Roy Robert Rawson
Reaperantoj
Josef Řebíček
Recenzo v. Kritiko en E.
Fernando Redondo Ituarte
Edwin Reed
Ivy Kellerman Reed
Reformoj en Esperanto
Reformprojekto de Zamenhof 1894
József Reininger
Adolf Reinking
Religio v. Bahaismo, Biblio, Budhismo, Diservoj, Espero Katolika, IKA, Interniaro, Katolika Mondo, KELI, Kolportista Asocio, La Juna Batalanto, Liberpensuloj, Metodistoj, MOKA, Novspirito, Oomoto, Preĝlibroj, Protestantoj, Respondoj al kontraŭreligiaj paroloj, Societo de Amikoj, Teozofio
Rememoroj de Esperantisto
Hermann Remers
Sonkio Ren
Ameriigo Luigi Reni
Ludwig Renn
Respondkupono
Respondoj al kontraŭreligiaj paroloj
N. L. Reŝetin
Revelo
Revoluciaj Esperanto-Verkistoj
Revolucio en la Lingvoscienco
Revuo de la Kongresoj
Revuo Internacia
Frank Cockshott Rhodes
Joseph Rhodes
László Rhorer
Ragnvald Rian
C. Vincent Richard
Austin Richardson
Esther Richardson
Charles Robert Richet
Kurt Riedel
Bruno Riefling
Emile Rienzi
Hindrek Rikand
Rikke - Tikke - Tak
Rimo
Rimportretoj
Ritmo
Ĥristo Rjaĥovski
Emmanuel Robert
Jamesa Roberts
Eŭgeno Robert
Robert Robertson
Pál Robicsek
Gabrielo Robin
Wilhelm Róbin
George Sommerville ROBINSON
Robinsono Kruso
Fritz Rockmann
Manuel Rodellar-Borillo
RODET
James Rodger
Otto Hugo Roesel
Ernest Andrew Rogers
Willibald Rogler
Rolandkanto
Maurice Rollet de l'Isle
Roma
Romaj Elegioj
Romanal
Romano pri Afrika Bieno
D. F. Romein
Rondirantaj gazetoj
Mary Helena Rook
George William ROOME
Pavel Rosa
Joan Rosals
Norman Keith Roscoe
Anders Rosenberg
Jakob Rosenberg
Leon Rosenstock
Václav Rosický
Catharina J. Roskes-Dirksen
Georg Rotach
Rotario
Ivo Rotkvić
Celestin Rousseau
Theophile Rousseau
Alice Roux
Emile Roux
Marcel ROUX
Frederic Geach ROWE
Cecile Royer
Sergej Rublov
Stanislaw Rudnicki
Ruĝa Kruco
Ruĝa Stelo
Ruĝo kaj Blanko
Ruĝuloj
Rumana Bonhumoro
Rumanujo
Hjalmar Johannes Runeberg
Axel F. Runstedt
R.U.R.
Ruslando
John Cyprian Rust
Neeme RUUS