Esperantido de Antido

Lingvo > Planlingvo > Esperantidoj


Esperantido de Antido estas unu el la multaj proponoj de René de Saussure; ĝi estis proponita en 1922. Ŝanĝoj kompare kun E-o: -u anstataŭ -on, -un anstataŭ -ojn, -an anstataŭ -aj.

Specimeno:

 I vidvino havis du filinun. La pli aja estis tiele simila al la patrino per sia karaktero k. vizajo, ke omniolo, kia shu vidis, povis 
 pensi ke li vidas la patrinu. Ili ambay estis tiele malagrablan k. tiele fieran ...

 Kite ti ci bela knabino venis domeù, shia patrino insultis shu, pro kio shi rukvenis tiele tarde dey la fonto. "Pardonoy al mi, 
 patrino", diris la malfortuna knabino, "ke mi restis tiele longe." ... « Estus tre bela », respondis la filino maljentile, « ke mi iroy 
 al la fonto ! » "Mi volas, ke vi tibeù iroy", diris la patrino,"kay iroy vi tuy!"