Esperanto-Praktiko

Esperanto-gazeto

Esperanto-Praktiko estis germana Esperanto-gazeto.

Tuj post la unua mondmilito Friedrich Ellersiek povis efektivigi planon, kiun li jam havis antaŭ la milito, nome: eldoni gazeton Esperanto-Praktiko por beletristiko kaj pliperfektigo. De jan./febr. 1919 ĝis nov./dec. 1921 Esperanto-Praktiko aperis monate en Esperanta kaj germana lingvoj kaj enhavis krom lingvaj demandoj kaj literaturo ankaŭ ekzercojn en germana lingvo kaj Esperanto; formato 23x15, 16-24 p. De jan.1923 ĝi fariĝis internacia gazeto kun formato 24x17. Pro la malfavora ekonomia situacio Esperanto-Praktiko de okt. 1923 fariĝis parto en Germana Esperantisto. En jan. 1927 Esperanto-Praktiko fariĝis denove memstara, formato ĝis dec. 1928: 24x17 kaj de jan. 1929-dec. 1931: 22x14; paĝnombro: 1927-31: 16-20.