Hendrik Sierik Donker

Hendrik Sierik DONKER (naskiĝis la 25-a de februaro 1889 en Amsterdam) estis nederlanda supera poŝtoficisto. Li estis sekretario de la Nederlanda Societo Esperantista, reprezentanto de la Internacia Ligo de la Esperantista Poŝt- kaj Telegraf-Oficistaro kaj estrarano de loka grupo. Donker kompilis broŝuron nerderlandlingvan Kial Esperanto-instruo en la unuagrada lernejo.