La hiperboloido estas la surfaco de rivoluo generita per la rotacio de hiperbolo ĉirkaŭ unu de ties du aksoj de simetrio. Depende de la elektita akso, la hiperboloido povas esti de unu aŭ de du surfacoj.

Por pli bona kompreno, oni konsideru la okazigon de la hiperbolo de referenco, kies ekvacio estas la jena:

,

en la sistemo de koordenatoj .

La rivoluo ĉirkaŭ la akso de simetrio ruĝa generas hiperboloidon koneksan, dum la rotacio ĉirkaŭ la simetria akso blua, kiu trapasas dufoje la hiperbolon, generas dusurfacan hiperboloidon.