Honoraj membroj de AIS

La regularoj de AIS antaŭvidas por homoj, kiuj aparte kontribuis al la progresigo de AIS, la statuson de honora membro aŭ de honora senatano. En 2005 AIS havas kvar honorajn senatanojn, unu el kiuj jam mortis:

Honoraj senatanoj havas la rajton partopreni ĉiujn senat-kunsidojn de AIS. Ili aperas en la rubriko "estraro" de la Internacia Sciencista Dokumentaro de AIS.

Meritojn pri scienca publikigo en la internacia lingvo honoras Premio Pirlot, pri kies aljuĝo decidas la senato de AIS.