Hungara Vivo

Hungara Vivo estis kultura gazeto, eldonita en Hungario inter 1961 kaj 1990, aperis entute 154 numeroj. Pro manko de financa apogo la gazeto ĉesis.