Arto > Belarto > Ilustrado


Ilustrado esence temas pri ĉiuspeca arto, kiu celas ilumini aŭ klarigi alian artaĵon. La tipa ekzemplo estas desegnaĵopentraĵo kiu akompanas antaŭverkitan tekston, sed ankaŭ alidirekte eblas: vortoj povas esti ilustrantaj antaŭfaritan belartaĵon.

Afiŝilustristoj:
Libroilustristoj:
William Blake
Gustave Doré
John Howe
Cornelis Jetses
Alan Lee
Ted Nasmith