La inkudo (latine incus) ligas la maleon al la stapedo per la inkudo-stapeda artiko.
Same kiel la aliaj aŭdaj ostetoj la inkudo nur troviĝas en la oreloj de mamuloj.

Inkudo (incus)

La inkudo de la homo pezas ĉirkaŭ 27 mg.