Interezo

Interezo, laŭ Neoklasika ekonomika skolo, estas kompenso, kalkulita en procentoj, kurante pagota krom la ĉefa ŝuldo de ŝuldanto por la fruktuzo de fremdaj valoroj.

En marksismo, Interezo estas parto de la plusvaloro.