Interezo, laŭ Neoklasika ekonomika skolo, estas kompenso, kalkulita en procentoj, kurante pagota krom la ĉefa ŝuldo de ŝuldanto por la fruktuzo de fremdaj valoroj.

Laŭ PIV, kunmetita interezo (venanta de kapitalo, al kiu aldoniĝas siatempe ties interezoj, kiuj mem liveras novan interezon ktp);

En marksismo, Interezo estas parto de la plusvaloro.