Internacia Scienca Revuo

Esperanto-gazeto - ISAE

Internacia Scienca Revuo estis organo de ISAE, fondita en 1904, ĉesis en 1923. Sume estis eldonitaj pli ol 4000 paĝoj po 8 grandformataj volumoj ĉiu-jare. Redaktis Fruictier, Saussure, Thalwitzer, Döhler, Robin, Rollet de l'Isle kaj Wüster.

Citaĵo
 "Fondita por sciencistoj tiu gazeto iom post iom pleniĝis je artikoloj de amatoroj, lingvaj diskutoj, reformaj polemikoj, fremdaj al scienco." (Petro Stojan, Bibliografio de Internacia Lingvo (BIL) 1929, p. 314). 

Aperadis jene:

Daŭriganto estas Scienca Revuo.


EdE-I

Internacia Scienca Revuo. Organo de ISAE, fond. en 1904, ĉesis en 1923. Redaktis Fruictler, Saussure, Thalwitzer, Dohler, Robin, Rollet de l' Isle, Wüster. "Fondita por sciencistoj tiu gazeto iom post iom pleniĝis je artikoloj de amatoroj, lingvaj diskutoj, reformaj polemikoj, fremdaj al scienco." (BIL, p: 314.) v. Scienco.