EdE-N
Franca esperantisto

Joseph NELS, franco (de pola deveno), kontisto. Nask. 23-a de januaro 1894 en Warszawa. En 1912-13, fondis Esperantan junularan grupon de Varsovio. Post la Unua mondmilito estis unu el la reorganizantoj de la Lab. G. en Paris kaj de la Federacio de la Pariza regiono, kies komitatano li estis. Kunfondis Verdan Katon, kunfondis kaj prezidis la sekcion de Montmartre.