Kasisto estas homo, kiu administras la kason, t. e., la financojn de asocioj, kluboj, firmaoj, ktp. Ĝenerale tiu regule kontrolas librotenadon (bilancon), preparas financajn raportojn kaj budĝeton por la venontaj tempoj. Oni nomas "kasisto" la estraranon de klubo, asocio, kongreskomisionoj, ktp, kiuj zorgas pri la financojn. Kasistoj ofte estas estrarano, kiu ne necese havas profesiajn konojn pri librotenado, sed ricevas monon de klubanoj kaj liveras kvitancilojn

Kasistino je sia laborejo en Panamo
Unu le la unuaj surbendigantaj kasaj registriloj