La Lampiro estas la oficiala organo de Esperanto-Asocio de San-Paŭlo (EASP). Ĝi estas konsiderata unu el la plej longedaŭraj Esperantaj organoj en Brazilo.

Historio[1] redakti

En 1947 ekaperis la gazeto São Paulo Esperantista kiel organo de tiu Asocio, sed ĝi ne preterpasis la n-ron 4, kiu enhavis raporton pri la 11a Brazila Kongreso de Esperanto. En 1949 la Asocio informis, ke ĝi povos aperi nur mimeografe, tamen ĝi ne aperis. En 1959 post la sugesto de Atualidades Esperantistas aperis la unua La Lampiro sub zorgo kaj redaktado de Darcy Pedroso Machado Gaia. La n-ro 8 de aprilo 1960 estis dediĉita entute al kolonelo Cândido Bravo, kiu tiam ĵus mortis kaj estis unu el la motoroj de la tiama Esperanto-movado en São Paulo; tiam oni eldonis 1.500 ekzemplerojn. La apero, kiu pretendis esti monata, ekde n-ro 09 (julio 1960) saltis al trimonata. En eksterordinara asembleo en 1961 oni proponis komitaton por La Lampiro kaj en 1962 José Dias Pinto estis proponita por zorgi pri la organo. Krom kunlaborado per artikoloj, ne restis spuroj pri tiuj proponoj.

En decembro 1961 aperis la n-ro 12 kaj en majo 1962 la n-ro 13. La n-ro 14 saltis 10 jarojn ĝis aprilo 1972 ankoraŭ sub redaktado de Darcy P. M. Gaia. Intertempe kadre de kunveno en la jaro 1970 oni proponis internan bultenon La Moskito, dum en 1970 la estraro diskutis pri bezono je literatura revuo. La n-ro 15 de La Lampiro aperis en oktobro 1972 post klarigo de malfacilaĵoj. En 1972 ankaŭ aperis fare de la asocio Boletim Informativo sub la zorgoj de Elvira Fontes, kiu eldonis 16 numerojn. La n-ro 16 de La Lampiro havas la daton de junio 1973, jam sub redaktado de Elvira Fontes. De tiam ĝis n-ro 27 de 1976 ĝi aperis ĉiam post du aŭ tri monatoj, do pli-malpli regule. Tamen en 1974 estis sugesto anstataŭi La Lampiron per revuo en kuneldono de Kultura Kooperativo de Esperantistoj, kies nomo estus Dialogo.

Reapero en la 80aj jaroj redakti

La n-ro 28 de La Lampiro saltis al septembro 1978, kaj n-ro 32 reaperas nur en septembro 1983 kiam Symilde Schenk Ledon prenas sur sin la redaktadon dum 19 jaroj. Ekde tiam, la bulteno estis seninterrompe regule eldonita kvarfoje jare. En 2002 la redaktan taskon heredis José Roberto Tenório, kiu dum du jaroj aperigis 6 numerojn. Sekvis Genildo Martins Coelho, tiama prezidanto de la Asocio, kiu dum 6 jaroj redaktis 11 numerojn (108 - 125) de la revuo. La n-roj 126, 127 kaj 128 reaperas sub la redakto de José Roberto Tenorio. Ekde 2012 ĝian redaktadon transprenis Francisco Stefano Wechsler, kiu dum 4 jaroj aperigis 8 numerojn (129 - 136).

Nuntempe redakti

Nuntempe redaktas ĝin d-ro Paulo Sérgio Viana, kiu estas ankaŭ estrarano de la Asocio. Ekde 2016 aperas en presita formo la jarkolekto de la revuo.

Eksteraj ligiloj redakti

Referencoj redakti

  1. Laǔ la Analoj de EASP disponeblaj en la sidejo de la Asocio