Literaturaj verkoj

Literaturaj verkoj estas la tekstoj ĉu skribaj ĉu parolaj kiuj konsistigas la literaturon, sendepende ĉu temas pri konkreta literaturo, kiel nacia literaturo aŭ tiu de specifaj periodoj de literaturo, ĉu temas pri literaturo en ĝeneralo aŭ pir la universala literaturo.

Bildita paĝo de fama barata verko Panĉatantra.

La pristudo de la literaturo estas plej ofte farata laŭ la sekvo de la Ĉefverkoj de la mondliteraturo, sed kompreneble oni konservas en bibliotekoj kaj kolektoj multnombregan kvanton da literaturaj verkoj.

Tiujn verkojn eblas klasigi laŭ la literaturaj ĝenroj kaj subĝenrojn kiel jenaj:

Literaturaj verkoj estas grava ero de la kulturo de la popoloj.