Macuzaki Kacumi

EdE-M

MACUZAKI Kacumi, japano, oficisto, febr. 1901-en Tokyo-si, mortis 2 febr 1926 tie. E-isto de 1916. Por 1925 reprezentanta komitatano de JEI. Energie laboris por E kaj kunlaboris por E Junula Ligo (iama socialisma grupo). Verkis J. tradukon de Vivo de Zamenhof de Privat, 1923, kaj Facilan Legaĵon kun Komentario 1924.