Miceto estas senklorofila kriptogama vegetalo, havanta nur talon kaj reproduktiĝanta per sporoj.