Mullá Husayn

Mullá Ḥusayn-i-Bushru'í naskiĝis en 1813

Morto de Mullá Ḥusayn

Dum naŭ jaroj li estis studento de ŝajĥisma gvidanto Sijid Kazim kaj poste dum kvin jaroj sekvanto de Báb.

Li estis la unua homo, kiu eksciis pri la Misio de la Báb en Ŝirazo (Shíráz) je la 23-a de majo 1844. Tiel li fariĝis la unua Litero de la Vivanto (Ḥurúf-i-Ḥayy) de la Bahaa Kredo, kaj estis titolita de la Báb kiel Janáb-i-Bábu'l-Báb ("pordo de la Pordo").

Je la 20-a de marto 1848 li vizitis la Báb-on en la prizono de Máh-kú. Post kvar monatoj li eklevis la Nigran Flagon de la ribelo kaj ekmarŝis kun 200 aliaj babanoj al Mashhad, kaj sekve li kaj armeo de babanoj estas sieĝitaj ĉe le fortikaĵo de Shaykh Ṭabarsí.

Li mortis dum la batalo ĉe Shaykh Ṭabarsí, en la 2-a de februaro 1849.