Novilatiino

Novilatiino (Novilatiin) estas internacia planlingvo kreita en Leipzig 1895 de Ernst Beermann (aŭ Beerman) kaj prezentita al Delegacio por alpreno de la lingvo internacia en 1907 kun la nomo Novilatin. Ŝajne havas simileton al Esperanto, ĉar malgraŭ la projekto havis naturalismajn emojn, ĝi konservas skemajn elementojn.

Nombroj (1-10): uun due tre kvar kvin see septe okte non dec

Specimeno:

Oh tempores, oh mores! I senat sensa lie, i konsulo vidi lie; tamne isto vivi! (Ho tempoj, ho moroj! La senato scias tion, la konsulo vidas tion, sed li vivas!).

BibliografioRedakti

Ernst Beermann
Die internationale Hilfssprache Novilatin
Leipzig, Dietrich & Weicher, 1907

Louis Couturat; Léopold Leau
Délégation pour l'adoption d'une langue auxiliaire internationale
Compte rendu des travaux du comité (15-24 octobre 1907)
Coulommiers, Imprimerie Paul Brodard: 1907