Regiono (statistiko)

Statistika regiono estas teritorio difinita laŭ certaj pragmatikaj kriterioj. Ili povas sed ne devas kongrui kun politikajgeografiaj regionoj.

La nocio statistika regiono gravas ekzemple por EU por atribui monon por subteno de diversaj projektoj.

Unu regiono estas ekz. Parizo kaj ties ĉirkaŭaĵo (10 milionoj), tuta Luksemburgio (400.000), Nord-Svedio.

La ĝenerala nombro de loĝantoj en unu regiono (proponita por efektiveco) estas ĉ. 1-2 milionoj (tiel oni elformas en Hungario el la 19+1 distriktoj (departementoj) 6-7 pli grandajn regionojn).