Franca signolingvo: Malsamoj inter versioj

4 462 bitokojn forigis ,  antaŭ 13 jaroj
prilaboro de traduko far Maksimbot el la angla wp
(Nova paĝo: {{Informkesto lingvo |Lingvo=Franca Signa Lingvo |Bildo=LSF.JPG |Titolo=_LSF_ en Franca manlibra alfabeto |Propra_nomo=LSF, ''langue des signes française'' |Fam1=[[Malnova Franca Si...)
 
(prilaboro de traduko far Maksimbot el la angla wp)
{{Informkesto lingvo
|Lingvo=Franca-mansigna Signa Lingvolingvo
|Bildo=LSF.JPG
|Titolo=_LSF_LSF en Franca [[manlibramangesta alfabeto]]
|Propra_nomoPropranomo=LSF, ''langue des signes française''
|Fam1=[[Malnova Franca-mansigna Signa Lingvolingvo]]
|Landoj=[[Francio]]
|Signantoj=taksita 50,000–100,000
|ISO2=sgn-FR|ISO3=fsl}}
 
'''La Franca SignaMansigna Lingvo''' (_langue_langue _des_des (signoj, signumoj, parecoj)signes _française_française aŭ '''_LSF_LSF''') estas la [[signolingvo|mansigna lingvo]] (gestolingvo) de la [[surdasurdeco|surduloj]] en la nacio delando [[Francio]]. Laŭ [[Ethnologue]], ĝi havas de 50, 000 alĝis 100, 000 aŭtoĥtonoaŭtoĥtonajn _signers_parolantojn.
 
La Franca-mansigna Signalingvo Lingvo estas (rilatanta, parenca, rilata)parencas al la [[Nederlanda-mansigna Signa Lingvolingvo]] (_NGT_NGT), la [[Flandra-mansigna Signa Lingvolingvo]] (_VGT_VGT), la [[Belga-Franca-mansigna Signa Lingvolingvo]] (_LSFB_LSFB), la [[Irlanda-mansigna Signa Lingvolingvo]] (ISL), la [[Usona signolingvoSignolingvo|Usona-mansigna lingvo]] (ASL), kaj la [[Kebekia SignaKebeki-mansigna Lingvolingvo]] (_LSQ_LSQ).
<!--
 
{{language
|name=French Sign Language
|image=[[image:LSF.JPG|center|80px]]
|caption=LSF in French [[manual alphabet]]
|nativename=LSF, ''langue des signes française''
|fam1=[[Old French Sign Language]]
|states=[[France]]
|signers=estimated 50,000–100,000
|iso2=sgn-FR|iso3=fsl}}
 
'''French Sign Language''' (langue des signes française or '''LSF''') is the [[sign language]] of the [[deaf]] in the nation of [[France]]. According to [[Ethnologue]], it has 50,000 to 100,000 native signers.
 
French Sign Language is related to [[Dutch Sign Language]] (NGT), [[Flemish Sign Language]] (VGT), [[Belgian-French Sign Language]] (LSFB) [[Irish Sign Language]] (ISL), [[American Sign Language]] (ASL), and [[Quebec Sign Language]] (LSQ).
 
-->
== Historio ==
FrancaLa SignaFrancan Lingvomansignan estaslingvon oni ofte, kvankam erare, (atribuis, atributita)atribuas al la laboro de la [[abato]] [[Karlo _Michel_Michel de l'_Épée_Épée]] (l'_abbé_abbé de l'_Épée_Épée). Fakte, onidire li estas dirita al havi esploritaesploris la jamajam lingvoekzistantan perlingvon tutecatute akcidentohazarde; havantafuĝinta anasisen enenapudan apuddomon domo alpor eskapi la (pluvo, pluvi)pluvon, li _fell_renkontis sur paroparon de ĝemeloĝemelaj (fratinoj, fratinas), surdasurdulinoj, kaj estislin _struck_ perfrapis la riĉeco kaj komplekseco de la lingvo (tiu, ke, kiu)kiun ili uzitauzis por komuniki inter sinsi kaj la surda Pariza komunaĵokomunumo. La _abbé_La araabato sin altaskis lernolerni la lingvolingvon, nun sciatanomata asla [[Malnova Francafranca Signamansigna Lingvolingvo]], kaj eble li fondis liberaliberan lernejolernejon por la surdasurduloj. Je ĉiĈe tiu lernejo, lia ellaboritaellaboris sistemasistemon, kiun li (nomita, vokis)nomis ''"ordemajmetodaj signoj"'', alpor instrui liajsiajn studentoj kiel alstudentojn legi kaj skribi. La _abbé_abato estisiamfine eble povapovis fari publikipublikajn manifestaciojeksponojn ([[1771]] al [[1774]]) depri liasia sistemo, manifestacioj (tiumanifestaciojn, ke, kiu)kiuj allogis edukistojedukistojn kaj (eminentuloj,eminentulojn eminentulas)el dela ĉie en latuta kontinento kaj (tiu, ke, kiu)kiuj vulgarigis la ideo (tiuideon, ke, kiu) la surdasurduloj povispovas edukiĝi, aparte per gestigestado.
 
La ordemametodaj signasignoj kiujn li kreis estitaestis miksaĵo de signolingvamansignolingvaj vortavortoj kiujn li havis lernitalernis kun iuiuj gramatikagramatikaj (termoj, kondiĉoj, terminoj)kiujn li inventis. La rezultantarezulta kombinaĵo, artefarita lingvo, estis super-komplika kaj (plene,tute komplete)neuzebla _unusable_ perde liaj studentoj. Ekzemple, kie lia sistemo devusemis _elaborately_detale konstrui la vortovorton "nekomprenebla" kunper ĉeno de 5 signojgestajn vortojn ("eno-kompreni-ebla-adjektivo-nOTne"), la natura surda natura lingvo devus simple diridiris "kompreni-neebla". _LSF_LSF estis nOTne inventisinventita perde la _abbé_abato, sed liaj gravaj kotizojkontribuoj al la surda komunaĵokomunumo estis al agnoski (tiu, ke, kiu) la surdasurdulo (farita,ne faris,bezonas ja)parolatan nOTlingvon bezoni (dirita, parolata) lingvopor povi opiniipensi, kaj al malrekte akceli la naturanaturan kreskadokreskadon de la lingvo per virtopere de metantatio ke li kunigis tiom (da) surdajsurdulaj studentoj sub solaunusaman tegmentotegmenton.
 
La Franca Signamansigna Lingvolingvo (fanfaris, prosperita, svingita)prosperis de ĉi tiu punktomomento ĝis la (malfrua, forpasinta) [[1800s19-a jarcento]] je kiu punktapunkto skismo inter la [[Surda#Klerigado de la surdasurduloj|_manualist_manparolismaj kaj _oralist_buŝparolismaj]] lernejojskoloj jam de pensolonge havis longa ellaboritaellaboriĝis. En [[1880]] la Milana Internacia Kongreso de Instruistoj por la SurdaSurduloj-MutaMutuloj kongresis kaj decidis (tiu, ke, kiu) la _oralist_buŝparolisma tradicio devus esti (preferita, pliamita)preferendas. En (pro, konvena) tempoPostiome, la uziuzo de signolingvomansigna estislingvo traktitaiĝis astraktata kiel barilo al la lerno alde perbuŝa konversacio, kaj tial _forbidden_forbariĝis de la klasĉambro.
 
Ĉi tiu situacio devusestis restirestonta en Francio ĝis la (malfrua, forpasinta)malfruaj [[1970-aj jaroj]] kiekiam la surda komunaĵokomunumo komencitakomencis al _militate_batali por pli granda (ekkono, rekonado)agnosko de signolingvola mansigna lingvo kaj por dulingva klerigada sistemo. Ĝi devusOni nOTdevis estiatendi ĝis [[1991]] (tiu, ke, kiu)kiam la (Generalo, Ĝenerala) Asembleo (trapasita, pasis)leĝigis la _Fabius_leĝon leĝoFabius, oficiale rajtiganta la uziuzon de _LSF_la LSF por la klerigado de surdaj infanoj. Leĝo estis ankaŭ (trapasita, pasis)farita en [[2004]] plene [[(Ekkono,agnoskante Rekonado)LSF-on dekiel signolingvoj|agnoskanta _LSF_]] as lingvo en ĝia posedi (ĝusta, dekstra,lingvon rajtoproprarajtan).
<!--
=== Latina alfabeto per gestoj ===
 
La [[Franca manlibragesta alfabeto]] estas uzitauzata, ambaŭkaj alpor distingi signojsignojn de _FSL_FSL, kaj alpor kunigitaj Francaj vortoj dum (signanta,gestado signumanta,de parecanta)mansignoj.
== History ==
French Sign Language is frequently, though mistakenly, attributed to the work of [[Charles Michel de l'Épée]] (l'abbé de l'Épée). In fact, he is said to have discovered the already existing language by total accident; having ducked into a nearby house to escape the rain, he fell upon a pair of twin sisters, deaf, and was struck by the richness and complexity of the language that they used to communicate among themselves and the deaf Parisian community. The abbé set himself to learning the language, now known as [[Old French Sign Language]], and eventually he established a free school for the deaf. At this school, he developed a system he called "methodical signs", to teach his students how to read and write. The abbé was eventually able to make public demonstrations ([[1771]] to [[1774]]) of his system, demonstrations that attracted educators and celebrities from all over the continent and that popularised the idea that the deaf could be educated, especially by gesture.
 
The methodical signs he created were a mixture of sign language words he had learned with some grammatical terms he invented. The resulting combination, an artificial language, was over-complicated and completely unusable by his students. For example, where his system would elaborately construct the word "unintelligible" with a chain of 5 signs ("interior-understand-possible-adjective-not"), the deaf natural language would simply say "understand-impossible". LSF was not invented by the abbé, but his major contributions to the deaf community were to recognize that the deaf did not need spoken language to be able to think, and to indirectly accelerate the natural growth of the language by virtue of putting so many deaf students under a single roof.
 
French Sign Language flourished from this point until the late [[1800s]] at which point a schism between the [[Deaf#Education of the deaf|manualist and oralist]] schools of thought had long developed. In [[1880]] the Milan International Congress of Teachers for the Deaf-Mute convened and decided that the oralist tradition would be preferred. In due time, the use of sign language was treated as a barrier to learning to talk, and thus forbidden from the classroom.
 
This situation would remain in France until the late [[1970s]] where the deaf community began to militate for greater recognition of sign language and for a bilingual education system. It would not be until [[1991]] that the General Assembly passed the Fabius law, officially authorising the use of LSF for the education of deaf children. A law was also passed in [[2004]] fully [[Recognition of sign languages|recognising LSF]] as a language in its own right.
 
-->
===Alfabeto===
La [[Franca manlibra alfabeto]] estas uzita ambaŭ al distingi signoj de _FSL_ kaj al kunigitaj Francaj vortoj dum (signanta, signumanta, parecanta).
 
<!--
 
===Alphabet===
The [[French manual alphabet]] is used both to distinguish signs of FSL and to incorporate French words while signing.
 
-->
== Vidu ankaŭ ==
* [[Malnova Franca-mansigna Signa Lingvolingvo]]
* [http://fr.wikibooks.org/wiki/LSF VikioVikiaj (Librojlibroj, Mendas) Franca SignaMansigna Lingva kurso (en la Franca)]
<!--
 
== See also ==
* [[Old French Sign Language]]
* [http://fr.wikibooks.org/wiki/LSF Wiki Books French Sign Language course (in French)]
 
-->
== Eksteraj ligiloj ==
* [http://www.ethnologue.com/show_languageshowlanguage.asp?code=fsl EthnologueElemento elementode Ethnologue surpri _LSF_LSF]
* [http://ufr6.univ-paris8.fr/desshandi/supl/projets/site_lsf _LSF_LSF _sur_sur le TTT] - ARetejo situo perfar studentoj de Pariza Universitato (en FrancalaFranca) kiu enhavas (videooj, videoas)videoojn de multaj personaj signoj
* [http://fr.wikibooks.org/wiki/LSF La _LSF_LSF-a _wikibook_wikibook] (en la Franca)
* [http://www.websourd.org/ _WebSourd_WebSourd - situoretejo en la Franca kaj _LSF_la LSF]
* [http://cis.gouv.fr/ (Generalo, Ĝenerala)Ĝeneralaj informoj surpri _LSF_LSF kaj Surda komunaĵokomunumo]<!--
 
== External links ==
* [http://www.ethnologue.com/show_language.asp?code=fsl Ethnologue entry on LSF]
* [http://ufr6.univ-paris8.fr/desshandi/supl/projets/site_lsf LSF sur le Web] - A site by students of Paris University (in French) which contains videos of many individual signs
* [http://fr.wikibooks.org/wiki/LSF The LSF wikibook] (in French)
* [http://www.websourd.org/ WebSourd - site in French and LSF]
* [http://cis.gouv.fr/ General informations on LSF and Deaf community]
 
-->
 
[[Kategorio:Signolingvo]]
 
 
[[de:Langue des Signes Française]]
[[en:French Sign Language]]
|nativename=LSF, ''langue[[fr:Langue des signes française'']]
 
[[ja:フランス手話]]
 
[[Kategorio:Aŭtomate tradukitaj, kontrolindaj]]
3 864

redaktoj