Teodor Julin

Teodor JULIN (ps Jln), svedo, poŝtoficisto, redaktanto de faka gazeto. Naskiĝis en la 31-a de oktobro 1880 en Säter. Esperantisto de 1923, kiam, estante parlamentano, partoprenis la kurson de Andreo Cseh por parlamentanoj en Stockholm. Vicprezidanto de Esperanto-Grupo en Stockholm, ĉefdelegito de ILEPTO. Aranĝis kursojn, ktp. Prezidanto de la trivira komitato por organizi la UK-n Stokholmo. en 1934.