Tradukisto estas persono, kiu tradukas el iu lingvo al alia, ebligante al homoj laŭeble kapti la esencon de fremdlingva teksto aŭ diro. Ekzistas du tipoj da tradukistoj:

  • Buŝa tradukisto, aŭ interpretisto, kiu buŝe kaj rekte tradukas parolon dum internaciaj kunvenoj ktp.
  • Filologa tradukisto, kiu tradukas tekstojn. Ĉi-sube temas pri tiaj.
Tradukistoj al Esperanto
Kabe - Gerrit Berveling - Antoni Grabowski - William R. Harmon - Rudolf Hromada - Sonja Elen Kisa - Theodor Kilian - Jiří Kořínek - Miloš Lukáš - Tomáš Pumpr - Georgo Saville - Josef Vondroušek - L. L. Zamenhof

Aliaj tradukistoj

Claude Piron (por la Unuiĝintaj Nacioj)

Vidu ankaŭRedakti