Vikipedio:O této stránce

Tato část Wikipedie (Vikipedio) je psána v esperantu. Pro více informací o jazyce esperanto v češtině navštivte článek o esperantu v české Wikipedii.

Kromě toho jsou vám k dispozici bezplatné kurzy Esperanta na stránkách:

Wikipedii v češtině naleznete na stránce českou Wikipedii. Wikipedie v jiných jazycích naleznete na stránce mezinárodní Wikipedii.

Možná jste si všimli, že příjmení lidí na této stránce jsou psána celá velkými písmeny. Nejedná se o chybu. Pro esperantskou kulturu je typické, že se příjmení vždy píší velkými písmeny, takže např. někdo ze Spojených států napíše své jméno jako George BUSH, protože ve Spojených státech se příjmení píše, stejně jako v České republice, jako poslední. Avšak někdo z Číny se může podepsat třeba jako HU Jintao. Tak poznáme, které ze jmen je příjmením toho kterého člověka.

Pri ĉi tiu paĝo - O této stránce
Překlady v jazycích:

redaktu