Askosporo (ascospore) estas la sporo de la fungoj el la askomicetoj (Ascomycota).

Bone videblaj la 8 askosporoj en la asko.

La sporo estiĝas en la asko (ascus (pl. asci)), kiu entenas du haploidajn ĉelkernojn, kiuj interfandiĝas kaj estiĝas diploida zigoto, poste okazas du mejozoj kaj estiĝas en la asko 8 askosporoj.