Brazila Vivo

Brazila Vivo, kies unua numero aperis en la jaro 1922, estis la dua brazila periodaĵo redaktita en Esperanto. Inter ĝiaj redaktoroj troviĝas Moacir Caminha, la iniciatinto de la esperanta movado en Cearao, la ĵurnalisto Demócrito Rocha kaj la intelektulo Joel Linhares.