Fakverko:Lingvistiko, terminologio

Fakaj verkoj en Esperanto

UDK 80 Lingvistiko, terminologio

 • - (1971): Plena Vortaro de Esperanto
 • - (1971): Seminario "Lingvo kaj Kulturo", TEJO
 • - (1975): Lingvistika Simpozio, Kumrovec
 • - (1976): Problemy interlingvistiky, Sovetia Akademio de Sciencoj
 • - (1983): Acta Interlinguistica, 11-a Scienca Interlingvistika Simpozio, Varsovio
 • - (1987): Problémy interlingvistiky, Slovakia E-Asocio, Ĉeĥa E-Asocio
 • Andreev (1929): Revolucio en la Lingvoscienco (teorioj de Marr)
 • Auld, W. (1988): La Skota Lingvo. Hodiaŭ kaj hieraŭ.
 • Barandovská-Frank, Věra (1995): La latina kiel interlingvo
 • Barandovská-Frank, Věra (1995): Enkonduka lernolibro de interlingvistiko
 • Bastien, L. (1951): Naŭlingva Etimologia Leksikono
 • Bianchini, J. (1909): Gramatiketo de Frinlana Lingvo
 • Blanke, Detlev (1985): Internationale Plansprachen
 • Blanke, Wera (2013): Pri terminologia laboro en Esperanto. Elektitaj publikaĵoj (Mondial)
 • Bokarev, Eŭgeno (1966): Rusa-Esperanta vortaro
 • Bokarev, Eŭgeno (1974): Esperanta-rusa vortaro
 • Boulet (1907): Franca Gramatiko por Esperantistoj
 • Cart, Th. (1910): Pri la Indo-Eŭropaj Lingvoj kaj Esperanto
 • Cherpillod, André (2007): Konciza etimilogia vortaro
 • Chomsky, Noam (2010): Lingvo kaj menso
 • Cink, Josef (2013): Česko esperantská frazeologie - Ĉeĥa-esperanta frazeologio
 • Collinson (1927): La Homa Lingvo
 • Cziszár, Ada - Kalocsay, Kálmán (1975): 6000 frazeologiaj esprimoj hungaraj-esperantaj
 • Dalmau, Delfi (1956): Dialekto, Dialektiko
 • Diego, Fernando de (2003): Gran Diccionario Español-Esperanto
 • Dimitrovski, T. (1982): Por la makedona lingvo, (tr. Nikola Raŝiĉ)
 • Duc Gonigaz, M. (1974): Lingvoj, gentoj kaj lingva politiko
 • Eco, Umberto (1994): La Serĉado de la Perfekta Lingvo
 • Eichholz, R. (1968): Slipara Vortaro
 • Eichholz, R. (1988): Esperanta Bildvortaro
 • Halvelik, M. (1966): Universala Skribo
 • Harig, L. (?): La Harmonio en la kontraŭdiroj. Eta sarlanda dialektologio. (tr. R. Haupenthal)
 • Hrynkiewicz, A. (1971): Laŭtema Vortaro
 • Isajev, M. I. (1981): Jazyk Esperanto.
 • Isajev, M. I. (1986): Pri bazaj metodologiaj probloj de interlingvistiko
 • Isajev, M. I. (1991): Problemy meĵdunarodnogo vzpomogatelnogo jazyka
 • Junger, Judith-Maul, Stefan (1989): Manlibro pri ĺurnalismo
 • Kalocsay-Waringhien (1935, 1980): Plena (Analiza) Gramatiko de Esperanto
 • Kawasaki (1948): Enciklopedieto de Kulturaj Vortoj
 • Krause, Erich-Dieter (1999): Großes Wörterbuch Esperanto-Deutsch
 • Krause, Erich-Dieter (2007): Großes Wörterbuch Deutsch-Esperanto
 • Kuznecov, S. N. (1987): Teoreticeskije osnovi interlingvistiki
 • Lambert, Ch. (?): Bukedo
 • Lapenna, Ivo (1971): Retoriko
 • Le Puil, Jacques - Danvy, Jean-Pierre (1992): Grand Dictionnaire Français Espéranto
 • Maas, H. D. (1972): Matematikaj Metodoj en Lingvistiko
 • MacAoidh, Garbhan (1991): La Gaela lingvo en Skotlando. Hodiaŭ kaj hieraŭ
 • Minnaja, Carlo (1996): Vocabolario Italiano Esperanto
 • Myatake seido (1939): Japana Gramatiko por Esperantistoj
 • Pilger, W. (1998): Slango kaj argono en Esperanto. Debrecen: Debrecena Esperanto-Societo.
 • Setälä, V. (1949): Lingva Esprimkapablo kiel Funkcio de la Vorttrezoro
 • Setälä. V. (1967): Fortoj de l Vivo
 • Schlüter, K. (1972): Inversa Vortaro
 • Suonuuti, Heidi: Terminologia gvidilo, tr. Sabine Fiedler, red. Wera Blanke, UEA, Rotterdam 1998, 37 p.
 • Sutton, Geoffrey H. (?): Konciza historio pri la kornvala lingvo kaj ĝia literaturo
 • Sutton, Geoffrey H. (1969): Konciza historio pri la kornvala lingvo kaj ĝia literaturo
 • Szerdahelyi, István - Koutny, Ilona (1996): Hungara-Esperanta Meza Vortaro
 • Tellini (1919-20): Trezoro de l Lingvo Frinlana, (duvoluma)
 • Waringhien, G. (1954): Suplemento al Plena Vortaro
 • Waringhien, G. (1970): Plena Ilustrita Vortaro
 • Wells, John C. (1978): Lingvistikaj aspektoj de Esperanto
 • Wells, John C. (2010): Vortaro English Esperanto
 • Werner, Jan: Antinomio de terminara hejmeco kaj internacieco.
 • Werner, Jan: Esperanta terminaro de terminologia fako, ĈEA, Praha 1982
 • Werner, Jan: Terminologia kurso, Roudnice nad Labem 1986, 88 p.
 • Werner, Jan: (2004) Terminologiaj konsideroj
 • Wiersch, Hans & Kerstin (2000): Parolturnaro - 20 000 elementoj
 • Wüster, E. (1923): Enciklopedia Vortaro Esperanta-Germana
 • Wüster, E. (1931): Konturoj de la lingvonormigo en la tekniko
 • Wüster, Eugen: Esperantologiaj studoj. Editoris R. Haupenthal. Stafeto, Antverpeno - La laguna 1978
 • Wüster, Eugen: Konturoj de la lingvonormigo en la tekniko. Literatura Mondo, Budapest 1936, 123 p.; represo Dnask Esperanto-Forlag, Aabyhøj 1975