Henri Favrel

EdE-F - francaj

Henri FAVREL, franco, inĝeniero E. C. P. Naskiĝis en la 16-a de julio 1877 en Parizo. Gen. sekr. de la Radio-Klubo Esperantista de Francujo. (530 anoj ĝis 1932), red. de Radio-Esperanto, trimonata organo de la Klubo. Prez. de la Radio-Komisiono dum la UK en l932. Estis adm. de Esperanta Centra Librejo, ktp. Multaj artikoloj kaj raportoj; paroladoj, ankaŭ per radio. Gvidis korespondajn kursojn.