Internovas

Internovas estas revuo de brazilaj interlingvaanoj fondita en 1990. Ĝi estas eldonita portugallingve de Union Brasilian pro Interlingua (Brazila Unuigo pro Interlingvao) en monataj eldonoj de 12-15 paĝoj A5. ISSN: 0103-8648.