La Brazilaj Aruakoj

La Brazilaj Aruakoj estas verketo de Francisko Valdomiro Lorenz eldonita de Eldona Spirita Societo Francisko Valdomiro Lorenz. La aŭtoro studadis la popolfamilion Aruakan, unun el la 17 popolfamilioj de la brazilaj indianoj. La aliajn familiojn li citas supraĵe, ĉar estas multaj familioj kaj multaj triboj. Tre utila al gejunuluoj kiuj studadas la amerikajn popolojn antaŭ la alveno de la eŭropanoj ĝis nuntempo.