Averta letero

La Averta letero estas konjekta perita letero al la korintanoj de la Apostolo Paŭlo, kiun li verkis antaŭ la 1-an epistolon al la korintanoj. 1Kor 5:9 (“En mia epistolo mi skribis al vi, ke vi ne intermiksu vin kun malĉastuloj,”) diras pri plifrua letero ke averto estis donita al ili.