Boris M. Breslaŭ

EdE-B

Boris M. BRESLAŬ, sovetiano, hebreo, ĵurnalisto-redaktoro. Nask. 1891. E-isto depost 1909. En 1918 aperigis ruslingvan broŝuron Lingvo int. kaj proletaro. De post 1923 membro de CK SEU, en 1930 kaj 1933 red. de la ruslingva SEU-revuo. Aŭtoro de diversaj artikoloj pri E kaj felietonoj ("Amerikanino" k. a ). En 1934 aperis ruslingva broŝuro de li: E-Sensencaĵo?