Ernst Werner

EdE-W

Ernst WERNER (verner) naskiĝis 1 dec. 1902 en Wien XI (Simmering), mortis 30 nov. 1974, aŭstro-gesmano, ŝtata oficisto en Wien. Studis multajn stenografiajn sistemojn kaj mem verkis (sed ne publikigis) E-stenografion. Aktiva E-isto de 1925. Estrarano de AEA. En la lastaj jaroj gvidis kun Pfeffer E-seminarion en Viena E-Unio.