Hispana Asocio de Laboristoj Esperantistaj

La Hispana Asocio de Laboristoj Esperantistaj (HALE) estas esperantista asocio kun sidejo en Hispanio.

Ĝi fondiĝis je 1986 je Callosa del Segura, Alikanto, estante ĝia unua Prezidanto José María Bernabéu Franco. Ĝi estis kreita kiel Laborista Esperanto-Asocio, kun rilatoj al Sennacieca Asocio Tutmonda. Tamen, en 2003 estis kreita nova asocio SAT-en-Hispanio, kaj HALE ĉesis esti konsiderata kiel branĉo de SAT.

Nuntempe ĝi havas sian sidejon en Murcia, kie loĝas ĝia Prezidanto, Juan Antonio Cabezos Martínez.

La celoj de HALE estas:

  1. Disvastigi kaj instrui la universalan lingvon Esperanton en ĉiuj laboristaj medioj, sen atenti pri siaj partipolitikaj tendencoj kaj nur konsiderante sian nepran inklinon al demokrataj kaj progresemaj ideoj.
  2. HALE ne estante partipolitika sed nur kleriga, eduka kaj kultura organizo celas ankaŭ, ke ĝiaj membroj estu komprenemaj kaj toleremaj rilate al la diversaj politikaj opinioj sur kiuj sin apogas la sindikatmovadoj, kaj instigos malebligi ĉe siaj membroj la dogmiĝon kiun ili povas ricevi en siaj apartaj medioj. Oni povas legi la tutan kolekton de la bulteno de HALE, Kajeroj el la Sudo je [Gazetoteko Lanti], kiu estas la granda projekto de HALE. Ĝi enhavas kelkajn magazinojn esperantajn de la estinto kaj estanto.