Kohorto estas dekono de romia legio, tiel unu romia legio egalas al 10 kohortoj, unu kohorto enhavas 500 soldatojn, infanterianojn.

la emblemostango (signum) de romia kohorto

Alegorie kohorto signifas grandnombran aron de homoj: Kontraŭ tuta kohorto eĉ Herkulo estas malforta.