Kvadrato de Polibio

La kvadrato de Polibio (aŭ Ŝaktabulo de Polibio, aŭ Ĉifro de Polibio), estas tabelo kiun la antikiva helena historiisto Polibio kreis. Ĝi estas metodo konverti al malpli leteroj.

 12345
1ABCDE
2FGHI/JK
3LMNOP
4QRSTU
5VWXYZ