Lennart Åberg

Sveda esperantisto

Lennart ÅBERG (1912-1996), unu el la plej konataj svedaj e-istoj, honora membro de Sveda E-Federacio, mortis 1996 en Gotenburgo, kie li animis - precipe en la 70-aj jaroj - la agadgrupon Inter. Esperantisto ekde 1934 kaj ĉiam membro unue de Internacia E-Ligo, poste de UEA, dum pli ol 30 jaroj delegito pri E-informado, turismo kaj UN-aferoj, li longe prezidis la klubon en Skövde, motoris la svedajn kongresojn en tiu urbo (1939, 1949,1956), gvidis sennombrajn kursojn, kaj organizis multajn aranĝojn kaj prelegvojaĝojn por eksterlandaj esperantistoj.