Periodo

apartigilo
  1. Periodo estas tiu tempo, kiun bezonas astro por retroviĝi en sama punkto de sia rondvojo (fazo, stadio).
  2. Ĉe perioda funkcio, ĉiu tia reelo T, ke f(x+T) = f(x), kiu ajn estas x; pli specife: la plej malgranda el tiuj nombroj: la funkcio sinuso havas periodon 2π.
  3. Tempa daŭro inter du difinitaj fazoj de fenomeno aŭ de evoluado; epoko.
  4. Aro da frazoj prezentanta malvolviĝon de iu unueca penso; frazaro.

Periodaĵo estas tiu publikigaĵo, kies sinsekvaj partoj, numeritaj kaj datitaj, periode aperas por ne antaŭdifinita tempo kaj ofte kun fiksaj rubrikoj verkitaj de diversaj aŭtoroj. La nomon de la periodaĵo kutime sekvas la numero de la jar-volumo

Perioda tabelo estas la klasifika sistemo de kemiaj elementoj, kretita de Demetrio Mendelevo, prezentanta la „Periodan leĝon“ de li malkovritan.