Tavasz tavas (Printempo)

  • Literatura kaj kritika revuo en hungara lingvo aperinta en Bratislavo inter 1919 kaj 1921. La ĉefredaktoro estis Emil Kumlik. Bibl. Turczel Lajos: Két kor mezsgyéjén, Pozsony-Bp., 1967