Trio por la Tria estis nomo de Loka Kongresa Komitato por la Tria UK en Britio, 1907. La LKK de Kambriĝa kongreso estis formata de tri homoj: George Cunningham, John Pollen kaj Harold Bolingbroke Mudie. Vere, en "Trio por la Tria" oni devas enkalkuli ankaŭ la pastron Austin Richardson. Ili verkis kelkajn artikolojn kune, krom organizi la kongreson kaj tre influis la fruan britan Esperanto-movadon.

Trio por la Tria