Mi prenis mian deĵortitolon kiel viki-nomo. El la 'forgesita generacio' (n. 1956), fervojisto ekde januaro 1981 kaj esperantisto (ĉiam fervojista!) ekde septembro 1981. En majo 2000 IFEF elektis min kiel gvidanto de la Faka Komisiono kie ankaŭ laboras ĉeha fervojisto (respondecas pri la faka uzo de esperanto) kaj germana fervojisto (respondecas pri terminologio). Loĝas kun edzino en Helsingør (Elsinoro - malplaĝas al mi tiuj bedaurindaj angle-similaj esperantigoj de loknomoj), Danio. Amike Jan