Ĉi momente ni havas 354 987 artikolojn, kaj oni plu aldonadas...

La nombro da artikoloj en Vikipedio kreskadas ĉiutage, kaj ne estas sciate, kiam ni havos sufiĉan nombron da artikoloj. Nun eblas veti pri datoj.

Vidu liston da gajnintoj kaj plej frakasaj perdintoj.

Vetoj je nombro da artikoloj

redakti

Vetoj je superado

redakti