Dino Fabris

Dino FABRIS (naskiĝis la 29-an de decembro 1917 - mortis la 13-an de marto 1996). Prezidanto (1967-77) kaj ĝenerala direktoro (1977-96) de Itala Esperanto-Instituto, delegito en Cittadella apud Padovo 40 jarojn, poste ankaŭ fakdelegito pri ĵurnalismo kaj Rotario, li ĉefe agadis en la ĵurnalisma kampo, kiel sekretario (1958-91) kaj kasisto (1958-95) de Tutmonda Esperantista Ĵurnalista Asocio, kiu elektis lin honora membro en la Tamperea UK. Dum multaj jaroj Fabris administris TEĴA sub tre malfacilaj cirkonstancoj, dum la cetera estraro sidis en Bulgario.

Nekrologo verkita de Stefan Maul aperis en Internacia Ĵurnalisto, 3/1996, p. 7.