Honora prezidanto de UEA

La titolon Honora Prezidanto UEA donas al eksaj prezidantoj kiuj grave kontribuis al la Asocio. Honoraj prezidantoj de UEA estis personoj, kiuj krom fari gravajn servojn al la tutmonda Esperanto-movado, havis eksterordinarajn meritojn por UEA. Aktuale (depost 1974) UEA ne havas Honoran Prezidanton.

Honoraj Prezidantoj estis: